Witte Magie

Er is al veel geschreven over het vierkant en de betekenis ervan in het oeuvre van Roger Raveel. Het vierkant, een creatie van de mens, komt begin jaren vijftig voor het eerst voor in zijn werk. Het is een element uit de buitenwereld dat een autonome functie heeft in het schilderij. Het wordt door de toenmalige kunstkritiek niet begrepen. Gevolg hiervan is dat zijn werk door de meeste toonaangevende critici nauwelijks au sérieux wordt genomen. Het kan hem weinig schelen. Hij is er heilig van overtuigd dat het tij op een dag zal keren. En of hij gelijk heeft gekregen. Het vierkant krijgt met de jaren meer en meer een frontaal karakter. Het kan op diverse manieren geïnterpreteerd worden: als een wit geestelijk geladen iets, een ding of ten slotte het alles of het niets. Wie er aandachtig naar kijkt ontkomt niet aan de indruk dat het als het ware voor het doek zweeft.